×
×

Gratis en vrijblijvende offertes voor vochtbestrijding

Vochtbestrijding is duur. Laat je dus niet ringeloren door veel te dure vochtexperten. Gebruik de macht die je hebt als consument om prijzen op te vragen en te vergelijken. Offertes aanvragen is steeds gratis en vrijblijvend.

Via ons offerteformulier vraag je meteen meerdere offertes aan van specialisten in uw buurt. Wij selecteren de beste vochtbestrijders op basis van jouw criteria! Start meteen met je aanvraag, en je vochtproblemen zijn zo opgelost!

Alle offertes die je ontvangt zijn bovendien gratis en volledig vrijblijvend. Je hebt dus niets te verliezen.

Meteen ter zake?

Vergelijk gratis meerdere offertes

vochtproblemen-vochtbestrijding.be

Vergelijk gratis meerdere offertes

Premies voor vochtbestrijding: premiebedrag en voorwaarden

Of je nu in een oud huis woont, of in een nieuwbouw, de kans is groot dat je ooit wel eens te maken krijgt met vochtproblemen in huis. Hopelijk blijft het dan bij kleinschalige problemen die eenvoudig op te lossen zijn. Maar in sommige zijn meer ingrijpende werken nodig om de oorzaak van vochtproblemen de wereld uit te helpen.

Op zo’n moment roep je best de hulp in van een specialist in vochtbestrijding, en die kosten soms handenvol geld. Je zal je misschien ook wel afvragen of er subsidies of premies zijn die je kosten in vochtbestrijding een stuk draaglijker maken.

En het antwoord hierop is gelukkig positief.

In dit artikel:

premies voor vochtbestrijding


Benieuwd hoeveel je kan besparen door prijzen te vergelijken?

Vocht laten aanpakken door een professional? Vraag prijzen op!

Geen zin om zelf een vochtbestrijder te zoeken? Wij doen het voor jou!

Gun jezelf terug een vochtvrije woning!

Benieuwd naar het tarief van een professionele vochtbestrijder?

Vergelijk prijzen van professionele vochtbestrijders in je regio

Vraag gratis offertes aan en vergelijk prijzen

Vergelijk offertes, en ontdek hoeveel je kan besparen!

Last van vocht in huis? Laat je vochtproblemen niet erger worden. Ze zullen immers nooit vanzelf weggaan. Integendeel, ze richten steeds meer schade aan. Vraag gratis offertes aan, en ontdek hoeveel je kan besparen.

Vergelijk tot 4 offertes
100% Gratis
Geen aankoopverplichting
Bespaar tot honderden euro's
vochtbestrijders

aanvraag starten


Vlaamse Renovatiepremie

Wat?

Kosten die je maakt in het kader van vochtbestrijding vallen onder de reglementering van de Vlaamse renovatiepremie. Dit is een premie die de Vlaamse Overheid uitkeert aan iedereen die renovatiewerken wenst uit te voeren aan zijn woning.

Wie?

De Vlaamse Renovatiepremie kan worden aangevraagd door iedereen die renovatiewerken wil uitvoeren aan zijn woning. Zowel bewoners als verhuurders van woningen kunnen de premie aanvragen.

Aanvragers moeten meerderjarig zijn, het huis bewonen of houder zijn van een zakelijk recht. Meerderjarige medebewoners ondertekenen mee de aanvraag, en moeten ook aan de inkomens- en eigendomsvoorwaarden voldoen.

Bent u verhuurder van het gebouw, dan moet u de woning op de aanvraagdatum verhuren aan een sociaal verhuurkantoor voor minstens 9 jaar.

Voorwaarden?

Zoals steeds zijn er wel een aantal voorwaarden indien je de Vlaamse Renovatiepremie wil uitgereikt krijgen. Er zijn voorwaarden te voldoen wat betreft:

Inkomen

Het inkomen van de bewoner en de eventuele partner mag op het moment van de aanvraag niet hoger zijn dan een bepaald niveau.

Voor het vaststellen van het inkomensniveau wordt gekeken naar het ‘gezamenlijk belastbaar inkomen’ van het 2de jaar dat voorafgaat aan de aanvraagdatum. Dat gezamenlijk belastbaar inkomen kan je terugvinden op de afrekening (aanslagbiljet) van je inkomstenbelasting.

Facturen

Ook de facturen die je indient in je dossier, moeten voldoen aan een aantal strikte voorwaarden. Laten we deze even overlopen.

Woning

De woning waarvoor je de premie aanvraagt, moet ook aan enkele voorwaarden voldoen. Dit zijn ze:

Eigendom

Als aanvrager van de premie mag je op het moment van de aanvraag geen andere woning of appartement bezitten. Dit geldt voor een periode van 3 jaar voor de aanvraag.

Welke werken komen in aanmerking?

Voor de Vlaamse Renovatiepremie zijn er in totaal vier categorieën die in aanmerking komen.

 1. Categorie 1: Structurele elementen van de woning
 2. Categorie 2: Dak
 3. Categorie 3: Buitenschrijnwerk
 4. Categorie 4: Technische installaties

Werken die kaderen binnen vochtbestrijding vallen onder de eerste categorie. De volgende vochtbestrijdingswerken vallen onder deze eerste categorie:

Per categorie moet je minstens 2.500 € aan facturen kunnen voorleggen. Voor de eerste drie categorieën is geen maximumbedrag vastgelegd. Voor de vierde categorie zijn er wel maxima bepaald.

Hoeveel?

Het bedrag van de premie(s) is ofwel 20% ofwel 30% van de ingediende en goedgekeurde facturen (excl. BTW). Maximaal kan je een premiebedrag krijgen van 10.000 €.

De premie bedraagt 30% indien:

Per categorie is de premie beperkt tot 3.333 €. Als je een premie aanvraagt voor twee categorieën, ontvang je maximaal 6.666 €.

In alle andere gevallen bedraagt de premie 20% van de goedgekeurde facturen. In dat geval is het premiebedrag per categorie beperkt tot 2.500 €, en tot 5.000 € indien je de aanvraag doet voor twee categorieën.

Je kan de Vlaamse Renovatiepremie slechts twee keer aanvragen in een tijdspanne van 10 jaar. Het totale premiebedrag voor de twee premies samen zal nooit meer dan 10.000 € bedragen.

Hoe aanvragen?

De premie kan pas aangevraagd worden nadat de werken zijn uitgevoerd, en wanneer je over alle nodige facturen beschikt. Ook moet je op het moment van de aanvraag in het huis of appartement wonen, of het verhuren aan een sociaal verhuurkantoor voor tenminste 9 jaar.

Als je de Vlaamse Renovatiepremie voor een 2de keer aanvraagt, dan kan dit ten vroegste 1 jaar na de 1ste aanvraag, en ten laatste 2 jaar na de 1ste aanvraag.

De vochtbestrijding premie aanvragen doe je bij de dienst Wonen-Vlaanderen in jouw provincie. Dit kan zowel online als op papier. Het aanvraagformulier vind je op de website van Wonen-Vlaanderen.

Naast het aanvraagformulier stuur je natuurlijk ook de facturen op, en eventueel andere documenten die belangrijk kunnen zijn. Foto’s zijn niet verplicht, maar zijn aan te raden om zoveel mogelijk kans te maken op de premie.

Een kopie van je aanslagbiljet voor personenbelasting is niet nodig. Die kan Wonen-Vlaanderen zelf opvragen bij de FOD Financiën.

Ten laatste een maand na het versturen van je dossier krijg je een ontvangstbevestiging en een dossiernummer.

Acht maanden na het ingeven van jouw dossier wordt een beslissing genomen. Indien goedgekeurd, gebeurt de uitbetaling binnen de 12 maanden na het indienen van je dossier.

premies voor vochtbestrijding

Vlaamse Verbeteringspremie

Naast de Vlaamse renovatiepremie kan je ook nog aanspraak maken op de Vlaamse Verbeteringspremie.

Wat?

In tegenstelling tot de Vlaamse Renovatiepremie is de Vlaamse Verbeteringspremie eerder gericht op mensen die dringende herstellingen of verbeteringen willen uitvoeren aan hun woning. Vaak is de Vlaamse Verbeteringspremie bedoeld om problemen rond overbewoning te verhelpen.

Wie?

Zowel eigenaars-bewoners van woningen als verhuurders van woningen die hun pand verhuren aan een sociaal verhuurkantoor voor tenminste 9 jaar, komen in aanmerking voor de Vlaamse Verbeteringspremie. In tegenstelling tot de Vlaamse Renovatiepremie is de Vlaamse Verbeteringspremie eerder gericht op mensen met een lager inkomen.

Voorwaarden?

Net zoals bij de Vlaamse Renovatiepremie, moet je ook voor de Verbeteringspremie aan een aantal voorwaarden voldoen. Er gelden voorwaarden op vlak van inkomen, facturen en woning.

Inkomen

Het jaarlijkse inkomen van de aanvrager en de samenwonende partner mag niet meer bedragen dan 30.060 € (+ 1.570 € extra per persoon ten laste).

Ook als verhuurder mag je een aanvraag doen. In dat geval mag je jaarlijkse inkomen niet meer dan 60.120 € bedragen. Je moet dan woning in dit geval wel verhuren aan een sociaal verhuurkantoor voor tenminste 9 jaar.

Bij de aanvraag geldt het belastbaar inkomen van drie jaar eerder: voor aanvragen in 2017 wordt dus gekeken naar het belastbaar inkomen van 2014.

Woning

Ook voor de woning waarvoor je de aanvraag doet, gelden een aantal voorwaarden. Deze komen min of meer overeen met de voorwaarden voor de Vlaamse Renovatiepremie:

De laatste voorwaarde valt weg indien de werken uitgevoerd worden om overbewoning tegen te gaan.

Facturen

Wat de facturen betreft, gelden de volgende voorwaarden:

Welke werken komen in aanmerking?

Je kan premies voor verbeteringswerken voor in totaal 8 categorieën:

 1. Dakwerken
 2. Buitenschrijnwerk
 3. Gevelwerken
 4. Behandeling van optrekkend muurvocht
 5. Plaatsing of aanpassing van een sanitaire installatie
 6. Gehele of gedeeltelijke vernieuwing van de elektrische huisinstallatie
 7. Werken om het risico op CO-vergiftiging te voorkomen
 8. Verbouwingswerken om overbewoning tegen te gaan

Wat vochtbestrijding betreft, zijn uiteraard categorieën 3 en 4 van belang.

Hoeveel?

Voor de meeste van de 8 categorieën waarvoor je de Vlaamse Verbeteringspremie kan aanvragen, is er een vast premiebedrag vastgelegd.

 1. Dakwerken: 1.250 €
 2. Buitenschrijnwerk: 1.250 €
 3. Gevelwerken: 1.500 €
 4. Behandelen van optrekkend muurvocht: 750 €
 5. Sanitaire installatie: 750 €
 6. Elektrische installatie: 750 €
 7. Werken om de risico's op CO-intoxicatie te verhelpen: afhankelijk van de type werken
 8. Verbouwingswerken om overbewoning te verhelpen: 50% van het bedrag van de voorgelegde facturen, btw inbegrepen

Hoe aanvragen?

Net zoals bij de Vlaamse Renovatiepremie vraag je de Vlaamse Verbeteringspremie aan door middel van een formulier dat je op de website van Wonen-Vlaanderen kan vinden.

Er is een formulier voor bewoners van een woning, en een apart formulier voor verhuurders. Let er ook op dat je het juiste formulier voor jouw provincie invult.

Je kan de aanvraag pas doen wanneer alle werken zijn uitgevoerd, en je in het bezit bent van alle facturen. Let op: op het moment van de aanvraag mogen de facturen maximaal 1 jaar oud zijn.

Nadat je de aanvraag hebt ingediend, zal je zo snel mogelijk een bevestigingsbewijs van de dienst Wonen Vlaanderen ontvangen. Indien je aanvraag is goedgekeurd, moet de premie ten laatste drie maanden na de aanvraag zijn uitgekeerd. Indien dit niet gebeurt, of wanneer je aanvraag geweigerd werd, kan je steeds beroep aantekenen.

premies voor vochtbestrijding

Zijn Verbeteringspremie en Renovatiepremie cumuleerbaar?

Indien je al het voorgaande hebt gelezen, zal je je misschien afvragen wat juist het verschil is tussen beide premies, en of je beide kan cumuleren.

Goed nieuws, in sommige gevallen zal je inderdaad zowel Verbeteringspremie als Renovatiepremie kunnen ontvangen, maar echt cumuleren zal je niet kunnen doen.

Heb je in het verleden al een Renovatiepremie aangevraagd voor een bepaalde woning, dan kan je in de daaropvolgende 10 jaar geen Verbeteringspremie meer aanvragen voor diezelfde woning. Hier bestaan helaas ook geen uitzonderingen op, dus ook niet wanneer de premie destijds is aangevraagd voor andere werken, of door een andere eigenaar.

Je kan enkel nog een Verbeteringspremie krijgen indien je werken uitvoert om overbewoning tegen te gaan, op voorwaarde dat de facturen voor deze werken destijds niet gebruikt zijn voor het aanvragen van de Renovatiepremie.

Zit je in de omgekeerde situatie, en wens je een Renovatiepremie te ontvangen voor een woning waarvoor je de voorbije drie jaar al een Verbeteringspremie hebt ontvangen? Dat kan. In dat geval zal de Verbeteringspremie in mindering gebracht worden van de Renovatiepremie die je eventueel zal ontvangen. Er wordt dus steeds gekeken naar het premiebedrag en niet naar het factuurbedrag.

Premies op gemeentelijk niveau

Naast de Vlaamse premies kom je in sommige gevallen ook in aanmerking voor een premie op gemeenteniveau. Of je deze krijgt of niet, hangt natuurlijk af van de gemeente waarin je woont. Kijk dus zeker de website van je gemeente na, om te kijken of jouw gemeente een premie uitkeert.

Gratis en vrijblijvende offertes voor vochtbestrijding

Vochtbestrijding is duur. Laat je dus niet ringeloren door veel te dure vochtexperten. Gebruik de macht die je hebt als consument om prijzen op te vragen en te vergelijken. Offertes aanvragen is steeds gratis en vrijblijvend.

Via ons offerteformulier vraag je meteen meerdere offertes aan van specialisten in uw buurt. Wij selecteren de beste vochtbestrijders op basis van jouw criteria! Start meteen met je aanvraag, en je vochtproblemen zijn zo opgelost!

Alle offertes die je ontvangt zijn bovendien gratis en volledig vrijblijvend. Je hebt dus niets te verliezen.


vochtbestrijders
Vergelijk tot 4 offertes
100% Gratis
Geen aankoopverplichting
Bespaar tot 35%

Kostprijs van vochtbestrijding
Premies voor vochtbestrijding
Verzekering tegen vochtproblemen